Péče o zaměstnance ve společnosti International Metal Plast spol. s r.o

Název práce: Péče o zaměstnance ve společnosti International Metal Plast spol. s r.o
Autor(ka) práce: Červínová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Vaculík, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis péče o zaměstnance v České republice, význam, vývoj a právní úprava. Legislativní a daňové předpisy poskytování péče o zaměstnance. Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Interantional Metal Plast, dotazníkové šetření, výsledky a doporučení pro praxi.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 15. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3693/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: