Firemní identita malého podniku s praktickou aplikací na vybranou společnost

Název práce: Firemní identita malého podniku s praktickou aplikací na vybranou společnost
Autor(ka) práce: Jančíková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Černý, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje firemní identitě s důrazem na firemní design společnosti neboli jednotný vizuální styl. Konkrétně navrhuje jednotný vizuální styl pro malý podnik Jahody Stebno, který se specializuje na sezónní sběr a prodej jahod. Hlavní důraz klade na logo, firemní písmo, firemní barvy a z nich odvozené prvky jednotného vizuálního stylu, kterými jsou vizitky, dopisní papíry a další možné aplikace na předměty, které firma často využívá. K vypracování byl proveden monitoring přímé konkurence v Ústeckém kraji a jejich firemních stylů. Práce v závěrečné části představuje autorčin návrh grafického manuálu, který by zmíněný podnik mohl začít využívat.
Klíčová slova: Firemní identita; Firemní design; Firemní styl; Jednotný vizuální styl; Grafický manuál; Logo
Název práce: Corporate identity of a small company with practical application for a particular company
Autor(ka) práce: Jančíková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Černý, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master´s Thesis deals with the visual style of a small company Jahody Stebno which specialises in seasonal harvesting and selling of strawberries. It concerns a corporate design with the main emphasis on its logo, font and colors. The thesis also concentrates on the form of corporate identity, culture, image and corporate design in terms of graphic theory and on the comparison of corporate brands of a concurrence in the field. In its conclusion the thesis presents a graphic manual that could be used by the company in the future.
Klíčová slova: Corporate identity; Corporate design; Branding; Logo; Graphic manual

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58702/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: