Komparace aktivit neziskových organizací v oblasti boje proti hate speech v České republice a v Maďarsku

Název práce: Komparace aktivit neziskových organizací v oblasti boje proti hate speech v České republice a v Maďarsku
Autor(ka) práce: Dundáčková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl komparovat aktivity neziskových organizací pracujících v oblasti boje s nenávistnými projevy v České republice a v Maďarsku s ohledem na dopad na cílovou skupinu. V práci bylo zodpovězeno na základě provedené komparativní analýzy několik výzkumných otázek: Zabývají se české a maďarské neziskové organizace ve svých aktivitách v boji proti hate speech stejnou oblastí hate speech? Zaměřují se neziskové organizace v České republice a v Maďarsku ve svých aktivitách na stejnou cílovou skupinu? Pracují neziskové organice ve stanovených zemích s hate speech převážně ve stejném prostředí? V práci je využita deskriptivní metoda a metoda komparativní analýzy.
Klíčová slova: Česká republika; Maďarsko; neziskové organizace; nenávistné projevy
Název práce: Comparison of nongovernmental organisations' activities in the field of fight against hate speech in the Czech Republic and in Hungary
Autor(ka) práce: Dundáčková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to compare the activities of nongovernmental organisations working with the topic of hate speech in the Czech Republic and in Hungary in relation to the target group. In the thesis, three questions have been answered according to the results of the analysis done in the master thesis: Are the nongovernmental organisations in the Czech Republic and in Hungary working with the same kinds of hate speech in their project activities? Are the nongovernmental organisations in the Czech Republic and in Hungary focused on the same target group in their activities? Are the nongovernmental organisations in the Czech Republic and in Hungary active in the same environments during the project realisation? The methods that have been used in the thesis are description and comparative analysis.
Klíčová slova: Czech Republic; hate speech; nongovernmental organisations; Hungary

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: