Organizace Islámský stát v historických souvislostech

Název práce: Organizace Islámský stát v historických souvislostech
Autor(ka) práce: Lízancová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou novodobého fenoménu v podobě samozvaného Islámského státu, který se stal bezpečnostní hrozbou nejen pro státy Blízkého východu, ale i pro státy mimo něj. Svými promyšlenými taktikami a vojenskými ataky se zasloužil o zničení vtnitřních systémů Iráku a Sýrie, které jsou dnes zmítány občanskými válkami a ozbrojenými konflikty. Cílem této práce je nalezení a vysvětlení faktorů, které vedly jednak k samotnému vzniku této organizace a jednak k jejímu masivnímu rozšíření a podpoře, díky které dostala organizace pod kontrolu velkou část dobytých území.
Klíčová slova: Islámský stát; Irák; Sýrie
Název práce: The organization Islamic state in historical connections
Autor(ka) práce: Lízancová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the contemporary phenomenon of the Islamic state, which has become one of the worst threats, not only for countries situated in Middle East, but also for countries all around the world. Due to armed clashes and thought-out tactics of the Islamic State, Iraq's and Syria's inner systems have been destroyed and civil wars initiated. The aim of this thesis is primarily to find and analyze factors that led to the genesis of this organization and also to its huge expansion and support, which is why the Islamic state has gained control over significant parts in those mentioned countries.
Klíčová slova: Syria; Iraq; Islamic State

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: