Rozvoj podnikatelského prostředí v rámci konceptu chytrého města - Průvodce pro Prahu v podpoře rozvoje kreativního průmyslu

Název práce: Rozvoj podnikatelského prostředí v rámci konceptu chytrého města - Průvodce pro Prahu v podpoře rozvoje kreativního průmyslu
Autor(ka) práce: Cséfaiová, Dóra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce propojuje dva světové trendy rozvoje měst: koncepci chytrého města (smart city) a dynamický růst významu kulturních a kreativních průmyslů. I hlavní město Praha si chce udržet krok s těmito trendy, v dubnu roku 2016 tak zahájilo svou vlastní iniciativu Smart Prague, jejíž záměrem je mimo jiné i stimulace kreativních oborů ve městě. Po představení ústředních pojmů práce ve všeobecné rovině a vyhodnocení současné situace v České republice, práce navrhuje možné způsoby podpory pražského podnikatelského prostředí se zaměřením na rozvoj místního ekosystému kulturních a kreativních odvětví.
Klíčová slova: chytré město; kulturní a kreativní průmysly; podnikatelské prostředí; Praha
Název práce: Business environment development in the context of smart cities: A guidebook to support the Prague creative industry sector
Autor(ka) práce: Cséfaiová, Dóra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis connects two global trends of urban development: the concept of smart cities and the growing significance of cultural and creative industries. Prague, the capital of the Czech Republic, aiming to keep up with the abovementioned trends, announced its own initiative, Smart Prague, which includes a vision to stimulate the local sector of cultural and creative industries. After the introduction of key concepts and the situation monitoring of respective areas in the Czech Republic, the thesis proposes several possible measures to support the Prague ecosystem of cultural and creative industries.
Klíčová slova: Prague; business environment; cultural and creative industries; smart city

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: