Vliv migrační krize na sekuritizaci schengenského prostoru

Název práce: Vliv migrační krize na sekuritizaci schengenského prostoru
Autor(ka) práce: Libosková, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Tamchynová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat sekuritizaci schengenského prostoru v souvislosti s migrační krizí v letech 2015/2016. Je analyzován bezpečnostní diskurz Jean-Clauda Junckera a Dimitrise Avramopoulose, představitelů Evropské komise, ohledně opatření týkající se hranic schengenského prostoru (vnitřních i vnějších), která byla zavedena během migrační krize, a na základě toho je hodnoceno, zda se jedná o sekuritizaci. Sledovaná opatření jsou: posílení agentury Frontex, obnovování vnitřních hranic, stavba hraničních plotů a vytváření systému ETIAS. Ukázalo se, že během krize se v diskurzu zvýšil důraz na bezpečnost v souvislosti s otázkou migrace.
Klíčová slova: migrace; migrační krize; sekuritizace; schengenský prostor
Název práce: The Effect of the European Migrant Crisis on the Securitization of the Schengen Area
Autor(ka) práce: Libosková, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Tamchynová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to analyse the securitization of the Schengen Arean in connection with the migrant crisis in years 2015/2015. It analyses security discourse of two representatives of the European Commission, Jean-Claude Juncker and Dimitris Avramopoulos, regarding certain measures related to borders (both internal and external) which were introduced during the migrant crisis. The discourse analysis is used to evaluate whether the given measures are signs of securitization. The observed measures are: strenghtening Frontex, reintroducing internal borders, construction of border fences and creating the system ETIAS. It became obvious that during the crisis there has been an increase in emphasising of security connected with migration.
Klíčová slova: securitization; Schengen Area; migrant crisis; migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58097/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: