Vliv peronismu na zahraniční politiku Argentiny

Název práce: Vliv peronismu na zahraniční politiku Argentiny
Autor(ka) práce: Červenková, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Beranová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou perónistických prezidentů Argentiny za účelem posouzení vlivu hnutí perónismu na její utváření. Vybranými prezidenty jsou Juan Domingo Perón, Carlos Menem a Néstor Kirchner a Cristina Fernández Kirchner, jejichž vládní období je posuzováno jako celek. Po seznámení se se základní teorií, která zahrnuje zahraniční politiku, prezidentské systémy a kulturně-historickou charakteristiku a populismus, jsou analyzována jednotlivá období z pohledu hodnotících kritérií. Kritériemi jsou vztahy Argentiny s USA, Evropou a Latinskou Amerikou. Srovnáním těchto vládních etap jsou nalezeny společné prvky v zahraniční politice perónistických prezidentů. Především jde o důraz na ochranu a podporu světového míru, regionální integraci a diverzifikaci obchodních partnerů bez ohledu na ideologii. Závěrem proto je, že perónismus měl a stále má velký vliv na zahraniční politiku Argentiny.
Klíčová slova: perónismus; prezidencialismus; populismus; zahraniční politika
Název práce: The influence of peronism on the foreign policy of Argentina
Autor(ka) práce: Červenková, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Beranová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the foreign policy of peronist presidents of Argentina to evaluate the influence of peronist movement on its creation. The chosen presidents are Juan Domingo Perón, Carlos Menem and Néstor Kirchner and Cristina Fernández Kirchner, whose government period will be assessed as one unit. After the basic theory, which includes foreign policy, presidential systems and cultural and historical characteristic and populism, the chosen periods are analysed. Evaluating criteria are the relationship of Argentina with the United States, Europe and Latin America. By comparing those governmental periods several common signs can be found. They are the protection and promotion of world peace, regional integration and diversification of commercial partner states regardless their ideology. Therefore the conclusion is that peronism has had a large influence on the foreign policy of Argentina.
Klíčová slova: populism; presidentialism; foreign policy; peronism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: