Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Autor(ka) práce: Vildová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá užitím digitálních technologií v marketingu. Cílem práce je popsat a zhodnotit nástroje, které využívala společnost Sephora během své vánoční kampaně pro rok 2016. V první části se práce věnuje marketingu 21. století se zaměře-ním na digitální marketing a jeho trendy, vlastnosti, cíle a nástroje. Dále práce vymezuje sociálně sítě, webové stránky a mobilní marketing. Charakterizuje jejich jednotlivé komunikační prostředky, se kterými se následně pracuje v empirické části. V empirické části se práce zabývá popisem a analýzou digitálních nástrojů, které společnost využila během konkrétní kampaně. Na konci práce jsou uvedené výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů s navrženým souborem doporučení pro následující kampaně společnosti.
Klíčová slova: mobilní marketing ; webové stránky; digitální marketing; marketing; sociální sítě
Název práce: Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Autor(ka) práce: Vildová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor thesis I work with the use of digital technologies in marketing. The goal of the thesis is to describe and evaluate tools used in 2016 Christmas marketing campaign by the Sephora company. In the theoretic-methodical part I present 21st century marketing overview focused on digital marketing and its trends, attributes, goals and tools. Moreover, the thesis defines terms like social networks, websites and mobile marketing and characterize its communication instruments. In the application part, I focus on description and analysis of digital marketing tools used in mentioned campaign. Advantages and disadvantages of respective marketing tools and a set of recommendations for improvement are also part of this thesis.
Klíčová slova: social networks; mobile marketing; digital marketing; marketing; websites

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: