Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: "Dome Prag" in Czech Republic

Název práce: Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic
Autor(ka) práce: Rozmanová, Ella
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Orsag, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis provides a strategic management approach for Europa Capital's new real estate project 'Dome Prag' based on Aaker's model (2013). The first chapter is a theoretical overview of the literature upon which the practical application is based. A combination of literatures from Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) and Sirgy (2014) were applied to create adaptations to Aaker's strategic model in order to bring forth value and new insights for the company's new project. The practical part consists of the external and internal analysis which have identified that opportunity can be found in the saturated real estate market in the Czech Republic through developing as a targeted agency for either of the two identified strategic groups: 'Russian segment' and 'Luxury' group. A small survey confirmed the proposed short-term customer base and gave insights into their preferred size, type and price of real estate. The thesis concludes with a proposal for a concrete strategy plan and a marketing mix for 'Dome Prag'.
Klíčová slova: Strategic analysis proposal; Dome Prag; Real estate; David Aaker; Prague
Název práce: Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: "Dome Prag" in Czech Republic
Autor(ka) práce: Rozmanová, Ella
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Orsag, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce poskytuje strategický manažerský přístup založený na modelu Aaker (2013) pro nový realitní projekt "Dome Prag" od společnosti Europa Capital. První kapitola je teoretický přehled literatury, na které spočívá praktická aplikace. Kombinace literatury od Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) a Sirgy (2014) byla aplikovano pro prizspusobeni Aakarove modelu a přinašenim hodnoty a nové poznatky na nový projekt 'Dome Prag'. Praktická část se skládá z externí a interní analýzy, která zjistila, že příležitost pro Dome Prag lze nalézt na současném vysoce konkurenčním trhu v oblasti nemovitostí v České republice prostřednictvím rozvoje jako cílové agentury pro jednu ze dvou identifikovaných strategických skupin: "ruský segment" a "luxusní" skupina. Malý průzkum potvrdil navrhovanou krátkodobou zákaznickou základnu a poskytl přehled o jejich preferované velikosti, typu a ceně nemovitostí. Práce končí návrhem konkrétního strategického plánu a marketingového mixu pro "Dome Prag".
Klíčová slova: Nemovitost; Návrh strategické analýzy; Dome Prag; Praha; David Aaker

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: