Eurasijská ekonomická integrace a její důsledky pro podnikání v členských zemích

Název práce: The Eurasian economic integration and its implications for business in member countries
Autor(ka) práce: Volkov, Nikita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis contains the following information about the EAEU: - Historical reference - Description of national economies - Analysis of major industries in the member-states - Future economic impact on the member-states - Description of the EAEU functioning system - Existing problems for the year 2017 - Possible solutions on these problems - Description of future projects - Comparison with the other integrations - Bilateral agreements by the year 2017
Klíčová slova: Armenia ; Kyrgyzstan; Belarus; Union; Integration; EAEU; Kazakhstan ; Russia
Název práce: Eurasijská ekonomická integrace a její důsledky pro podnikání v členských zemích
Autor(ka) práce: Volkov, Nikita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce obsahuje následující informace o EAEU: - Historický odkaz - Popis národních ekonomik - Analýza hlavních průmyslových odvětví v členských státech - Budoucí hospodářský dopad na členské státy - popis fungujícího systému EAEU - Stávající problémy pro rok 2017 - Možná řešení těchto problémů - popis budoucích projektů - Srovnání s ostatními integracemi - Dvoustranné dohody do roku 2017
Klíčová slova: Kazachstan; Rusko; Belarussko; Integrace; EAEU; Unie ; Kyrgyzstan; Arménie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: