Podnikatelské prostředí ve Španělsku

Název práce: Doing business in Spain
Autor(ka) práce: Kasianova, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to examine the business environment in Spain, to trace how the economy was changing from the times of autarky until the current time. In addition, to find out what were the causes of the crisis and what Spain did in order to recover from it, to look at the legal framework of doing business in Spain
Klíčová slova: Doing business; Crisis; Spain
Název práce: Podnikatelské prostředí ve Španělsku
Autor(ka) práce: Kasianova, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je zkoumání podnikatelského prostředí ve Španělsku a sledování vývoje jeho ekonomiky od dob autarkie až po současnost. Kromě toho práce se zabývá příčinami světové krize a opatřeními zavedenými Španělskem za účelem jejíhož řešení, a také právním prostředím ve Španělsku.
Klíčová slova: Španělsko; Podnikatelské prostřed; Krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: