Trvalá udržitelnost a podniková strategie: Případová studie společnosti v automobilovém průmyslu

Název práce: Corporate sustainability and business strategy: Case Study of company in automotive industry
Autor(ka) práce: Kovalová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Thesis describes the concept of corporate sustainability and its incorporation into business strategy, in case of automotive industry. To support and extend the theory, it contains a case study of the French automotive components producer.
Klíčová slova: automotive industry; sustainability; corporate sustainability management; business strategy; CSR
Název práce: Trvalá udržitelnost a podniková strategie: Případová studie společnosti v automobilovém průmyslu
Autor(ka) práce: Kovalová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce popisuje koncept trvalé udržitelnosti a její zakomponování do strategie společnosti, v případě automobilového průmyslu. Pro ověření teorie, práce také obsahuje případovou studii francouzské společnosti vyrábějící automobilové komponenty.
Klíčová slova: podniková strategie; automobilový průmysl; CSR; udržitelnost; řízení trvalé udržitelnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2016
Datum podání práce: 21. 4. 2017
Datum obhajoby: 22. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: