Analýza a návrh komunikační strategie hudebního studia Startouch

Název práce: Analýza a návrh komunikační strategie hudebního studia Startouch
Autor(ka) práce: Mitchev, Dobrin Dantchov
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Ivanov, Borislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma diplomové práci je Analýza a návrh komunikační strategie hudebního studia Startouch. Jedná se o multimediální studio, které nabízí audiovizuální produkci, nahrávání a postprodukci zvuku. Studio nabízí velmi široké spektrum služeb týkajících se tvorby videí, hudby a umění. Pro naplnění cíle práce jsem zkombinoval teoretické znalosti komerčních komunikací a terénní výzkum, které mě navedly k závěrečnému zhodnocení komunikace studia a návrhu na vylepšení. Diplomovou práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabyvá podrobnou teorií marketingové a komerční komunikace a praktická konkrétní vybranou firmou. V práci charakterizuji podnik, jeho služby a následně je provedena analýza stávající komunikace. Poslední část obsahuje dotazníkove šetření, jeho zhodnocení a výsledné doporučení budoucí komunikace studia
Klíčová slova: komercni komunikace; nahravaci studio; startouch
Název práce: Analysis and proposal of communication strategy for recording studio Startouch
Autor(ka) práce: Mitchev, Dobrin Dantchov
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Ivanov, Borislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is the analysis and proposal of communication strategy of the recording studio Startouch. It is a multimedia studio offering audiovisual production, recording services and sound postproduction. To achieve the objective of this work i have chosen to combine theoretical and practical analysis to lead me to a final conclusive evaluation and proposal of the studios communication strategy. This thesis has a theoretical and practical part. The first focuses on marketing and communication theory. The practical part of the thesis analyses in depth the chosen company. The last part offers a evaluation of the existing strategy and gives a proposal for approving in future.
Klíčová slova: music studio; startouch; comunication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: