Cestovní ruch ostrovních oblastí Španělska (se zaměřením na Baleáry)

Název práce: Cestovní ruch ostrovních oblastí Španělska (se zaměřením na Baleáry)
Autor(ka) práce: Voska, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch ve Španělsku se specializací na Baleárské ostrovy. Cílem této práce je analýza cestovního ruchu na Baleárských ostrovech. Část práce se soustředí na nabídku atraktivit těchto ostrovů, jejich ubytovací kapacity a definuje jakým způsobem je cestovní ruch na ostrovech podporován. Zkoumána je také návštěvnost ostrovů a historický vývoj příjezdů na souostroví. Součástí práce je i prozkoumání konkurenceschopnosti ostrovů na českém trhu pomocí dotazníkového šetření a porovnání nabídky cestovních kanceláří. Na konci práce je provedena SWOT analýza této destinace.
Klíčová slova: Španělsko; cestovního ruch; rekreační cestovní ruch; Baleárské ostrovy
Název práce: Tourism of the Island Regions of Spain Focusing on the Balearic Islands
Autor(ka) práce: Voska, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on tourism in Spain with specialization on the Balearic Islands. The aim of the thesis is the analysis of tourism on the Balearic Islands. Part of the thesis is focused on the supply of places of interest of these islands, their accommodation capacities and it defines how the tourism is promoted on the archipelago. The other part analyses the arrivals on the islands and shows historical evolution of these arrivals. It also talks about competitiveness of the islands. This is analysed by survey and comparison of travel agencies in the Czech Republic. SWOT analysis of this destination is placed at the end of the thesis.
Klíčová slova: Balearic islands; Spain; tourism; recreational tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: