Analýza veřejných příjmů a veřejných výdajů na úrovni kraje

Název práce: Analýza veřejných příjmů a veřejných výdajů na úrovni kraje
Autor(ka) práce: Valenta, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ochrana, František
Oponenti práce: Huňka, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce stručně pojednává o vývoji veřejné správy v České republice, jsou zde nastíněny důvody a průběh reformy veřejné správy a v této souvislosti pojednává i o vzniku krajů. Po prezentování základních demograficko-ekonomických statistik se dále zabývá hospodařením krajů, zejména v letech 1999-2004. Důraz je kladen na čerpaní dotací v uvedeném období co do jejich výše a formy, t.j. dotace investiční, neinvestiční, návratné, nenávratné, členění v rozpočtové skladbě podle druhového i odpovědnostního hlediska s cílem pousouzení jejich využití v uvedeném období, stranou nezůstává ani nárok krajů na daňové příjmy. Při zkoumání výše uvedeného docházím k závěru, že vinou účelovosti naprosté většiny dotací nemají kraje dostatek prostoru pro formování vlastních výdajových politik a je třeba zvýšit váhu příjmů daňových.
Klíčová slova: daňové příjmy krajů; dotace; hospodaření krajů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: