Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace

Název práce: Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace
Autor(ka) práce: Bessenyey, Viktorija
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Seko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje firemní marketingové komunikaci, prostředkům, které využívá k zasažení svých cílových skupin. V teoretické části jsou zkoumány nejdůležitější aspekty firemní komunikace, zejména pak komunikace firmy skrze jednotný vizuální firemní styl. V praktické části se pak tyto poznatky aplikují na konkrétní firmu, kde je popsán její současný styl vizuální komunikace a následně navržen její redesign a zpracován v grafickém programu.
Klíčová slova: Vizuální styl; Komunikace; Marketing; Logo; Firemní identita
Název práce: Marketing comunication of a company: A proposal of a company design
Autor(ka) práce: Bessenyey, Viktorija
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Seko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work focuses on corporate marketing communication means which are used to reach its target groups. In the theoretical part, important aspects of corporate communications are examined, especially the communication of the company through a unified corporate visual identity. In the practical part these findings are applied to a particular company, it describes its current model of communication and subsequently a redesign of its visual communications is proposed and processed in graphic program.
Klíčová slova: Corporate Identity; Visual identity; Communication; Marketing; Logo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55531/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: