Bezpečnostní možnosti v Androidu a alternativních ROM

Název práce: Bezpečnostní možnosti v Androidu a alternativních ROM
Autor(ka) práce: David, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat operační systém Android a úroveň jeho zabezpečení. Práce je rozdělena do tří částí: v první z nich stručně popíši operační systém a jeho vývoj, v druhé se věnuji analýze bezpečnostního modelu Androidu a poslední část dále studuje možnosti a funkce vybraných alternativních ROMů, repozitářů a aplikací s důrazem na bezpečnost a soukromí. Byť je Android dostupný pro celou škálu nejrůznějších zařízení práce se zaměřuje na mobilní telefony.
Klíčová slova: Zabezpečení; Soukromí; Copperhead; Oprávnění; Android
Název práce: Security features of Android operating system and custom ROMs
Autor(ka) práce: David, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Primary goal of this work is to analyze the Android operation system and its security. Thesis is divided in three parts: in the first one I will briefly describe the operation system and its development, in the second part I will analyze Androids security model and last part focuses on features of alternative ROMs, repositories and applications with emphasis on security and privacy. Despite Androids availability for plethora of various devices this thesis will focus on mobile phones.
Klíčová slova: Permissions; Privacy; Security; Copperhead; Android

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: