Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat

Název práce: Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat
Autor(ka) práce: Ill, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou geografických informačních systémů, geografických dat a webových mapových služeb (standardy WMS a WFS). Zvláštní pozornost je věnována příkladům, ukazujícím možnosti jejich využití v praxi, a to včetně očekávaného vývoje v blízké budoucnosti. Praktická část demonstruje využití v podobě návrhu a realizace webové aplikace, která bude koncovým uživatelům sloužit k plánování výletů.
Klíčová slova: WMS; WFS; webové mapové služby; geografická data; geografické informační systémy
Název práce: Web Map Services Using Geographical Data
Autor(ka) práce: Ill, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces the problematics of geographic information systems, geographic data and web map services (WMS and WFS standards). Special attention is paid to examples of practical usage, including expected development in near future. Practical part demonstrates the usage through design and development of a web application, which would serve end users to plan trips.
Klíčová slova: WMS; geospatial data; geographic information systems; web map services; WFS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60971/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: