Aplikace text miningu v analýze aktuální politické situace

Název práce: Aplikace text miningu v analýze aktuální politické situace
Autor(ka) práce: Jirků, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jelínek, Ivan
Oponenti práce: Dražil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou politické situace na českém Facebooku v prvních třech měsících roku 2017. K této analýze jsou využity komentáře od uživatelů Facebooku. Práce má tři hlavní cíle. Prvním je definovat problém, který bude řešit. Druhým je analýza aktuální situace na českém politickém Facebooku a třetí je vytvořit doporučení pro politiky na základě analýzy jejich konkrétních činů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy text mining a sentiment analýza a následně představuje jednotlivé politické strany. Představena je i platforma pro analýzu. V praktické části jsou definovány otázky pro analýzu a následně je provedena analýza, která na tyto otázky hledá odpovědi. Otázky jsou rozděleny na dvě části. První je část obecných otázek a v druhé části jsou analyzovány konkrétní činy politiků. Na základě této analýzy je možné s určitou pravděpodobností odhadnout reakci uživatelů Facebooku na činy politických stran či politiků.
Klíčová slova: Politická situace; Sociální sítě; Sentiment analýza
Název práce: Application of text mining in analysis of current political situation
Autor(ka) práce: Jirků, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jelínek, Ivan
Oponenti práce: Dražil, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis of the political situation on Czech Facebook during the first three months of the year 2017. This analysis uses comments from Facebook users. Thesis has three main objectives. The first is defining the problem that is going to be solved. Second is analyzing current situation on Czech political Facebook and the third one is creating recommendations for politicians based on results of analysis of their specific actions. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains concepts of text mining and sentiment analysis and introduce Czech political parties. A platform for analysis is also presented. In the practical part questions for analysis are defined and analysis, which is searching for answers to defined questions, is being performed. These questions are divided into two parts - general questions about situation and analysis of specific actions of politicians. Based on this analysis, it is possible to predict reaction of Facebook users on action of political parties or politician.
Klíčová slova: Social networks; Sentiment analysis; Political situation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2017
Datum podání práce: 4. 5. 2017
Datum obhajoby: 16. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: