Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů

Název práce: Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů
Autor(ka) práce: Dytrych, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem a implementací informačního systému pro správu IT hardwaru a nákladů. Práce si klade za cíl nahradit stávající systém IT asset managementu ve firmě GE Aviation Czech, s.r.o. první část práce zhodnotí stávající systém pro správu IT majetku se všemi jeho klady i zápory. Zjištění, zda uživatelé stojí o změnu. Práce si klade za cíl zhodnotit všechna rizika spojená s implementací nové práce a dále pak zhodnocení možností využití existujících řešení na trhu, jejich klady a zápory. Druhá část práce se potom zabývá samotným vývojem aplikace. Výběrem vhodných technologií, jejich nasazením a testováním aplikace. V závěru bude popsán výsledek práce, jeho rozdíly oproti původnímu systému a hodnocení spokojenosti uživatelů s novým systémem.
Klíčová slova: PostgreSQL; Agile; Scrum; Databáze; PHP ; HTML ; Informační systém; Asset Management
Název práce: Information System for IT Asset Management
Autor(ka) práce: Dytrych, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is about development and implementation of a new IT asset management system. The main target of this thesis is to replace existing system, which consists of a set of Excel files, in GE Aviation Czech, s.r.o. First part will evaluate existing system with all its pros and cons. Thesis will find reasons, whether and if any change is needed by its users. In following part, there will be evaluated different possibilities of already existing solutions, their pros and cons. After this will follow the implementation part. Choice of correct technologies and approaches best suitable for the team and continuous testing of all components. In the ending of this thesis it will be evaluated how are the users satisfied with the new system and differences between current solution and the old one will be discussed.
Klíčová slova: Information system; Agile; Database; PostgreSQL; PHP; HTML; Asset Management; Scrum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: