Online marketingové nástroje internetového obchodu a jejich efektivita na českém a polském trhu

Název práce: Online marketingové nástroje internetového obchodu a jejich efektivita na českém a polském trhu
Autor(ka) práce: Žižka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Jandl, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá online marketingovými nástroji vybraného internetového obchodu. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě provedených analýz vyhodnotit efektivitu zvolených online marketingových nástrojů na českém a polském trhu daného internetového obchodu. V závěru práce budou formulovány konkrétní doporučení pro provozovatele s výhledem na příští časové období.
Klíčová slova: Internetový marketing; E-commerce; Nástroje internetového marketingu; Marketing
Název práce: Online marketing tools of a chosen e-shop and their effectiveness on the Czech and Poland market
Autor(ka) práce: Žižka, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říha, David
Oponenti práce: Jandl, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis deals with various online marketing tools. The main objective of Bachelor's thesis is to analyse online marketing tools of a chosen e-shop and evaluate their effectiveness on the Czech and Poland market. On the basis of the research, results will be formulated into specific recommendations, which may be used by the e-shop for improving it's online marketing tools' results, such as costs, revenues and profit.
Klíčová slova: E-commerce; Marketing; Online marketing tools ; Online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2017
Datum podání práce: 9. 5. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: