Analýza logistických procesů firmy ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu

Název práce: Analýza logistických procesů firmy ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu
Autor(ka) práce: Martinec, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Holeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na logistické procesy firmy ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní pojmy logistiky, historie a procesy, které se vztahují k další části této práce. Tou je část praktická, kde je popsána vybraná firma, její logistické procesy, činnosti, a také prostředky, které využívá. Cílem je analyzovat procesy a činnosti firmy a na základě této analýzy najít její nedostatky. Poté je navrženo řešení těchto nedostatků.
Klíčová slova: skladování; logistika; Logistické procesy; analýza
Název práce: Analysis of logistics processes in ESAB CZ LLC, member of the group
Autor(ka) práce: Martinec, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Holeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor´s Thesis is focused on the analysis of logistics processes in ESAB CZ LLC, member of the group. This thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the basic concepts of logistics, history and processes, which serve to describe the other part of the thesis. That is the practical part, where is described the chosen company, its logistics processes, activities and equipment, which this company uses. The goal is to analyze the processes and activities of the company and to find its weaknesses on the base of this analysis. Then is suggested a solution of these weaknesses.
Klíčová slova: logistics processes; logistics; Analysis; warehousing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57987/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: