Ekonomický rozvoj jihoasijských zemí

Název práce: Ekonomický rozvoj jihoasijských zemí
Autor(ka) práce: Chyšková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Makovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je empirické ověření platnosti Rostowovy teorie stádií ekonomického růstu a Solow-Swanova modelu hospodářského růstu uskutečněné za využití statistických dat vykazovaných jihoasijskými zeměmi. Teoretická část práce je věnována charakteristice uvedených růstových modelů čítající objasnění předpokladů, s nimiž teorie pracují a vymezení jejich východisek a možných omezení. Praktická část práce je zaměřena na samotnou analýzu statistických výstupů nově industrializovaných asijských zemí (asijských tygrů). Zdůvodněna je volba dat vybraných pro analýzu. Data jsou dále hodnocena v konfrontaci s očekáváními vycházejícími z popisu Rostowovy a Solowovy teorie hospodářského růstu. Zhodnocena je rovněž vhodnost užití vybraných růstových modelů vzhledem ke sledovaným územím.
Klíčová slova: Asie; Rostow; ekonomický rozvoj; asijští tygři; Solow-Swan
Název práce: Economic development of South Asian countries
Autor(ka) práce: Chyšková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Makovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of this thesis is to empirically verify the validity of Rostows Stages of economic growth model and Solow-Swan model of economic growth realized by using statistical data South Asian countries reported. Theoretical part is devoted to characteristics of the growth models, explaining the assumptions theories work with and defining their origins and possible limitations. Practical part is focused on the analysis of statistical outputs newly industrialized Asian countries (Asian Tigers). The choice of selected data for analysis is justified. The data are further evaluated against expectations out of the Rostows and Solows theory of economic growth. The appropriateness of the growth models with regard to the territories is also evaluated.
Klíčová slova: Rostow; Solow-Swan; Asian Tigers; economic development; Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2015
Datum podání práce: 23. 9. 2015
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: