Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného

Název práce: Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Autor(ka) práce: Tořínský, Ota
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv.
Klíčová slova: Česká republika; prodej osobních automobilů; šrotovné; intervencionistická politika; automobilový průmysl; Slovenská republika
Název práce: Analysis of automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic during years 2005 through 2016 with consideration of intervention policy of scrapping program
Autor(ka) práce: Tořínský, Ota
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis analyzes automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period from 2005 to 2016. The economic crisis took place during this period and the Slovak government decided to react in 2009 with the introduction of scrapping program, however the scrapping program was never introduced in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze sales of passenger cars in both countries in the period from 2005 to 2016. The thesis concludes that scrapping program in Slovakia in 2009 increased the demand for passenger cars, but in 2010 this demand decreased significantly. The thesis also concludes that the scrapping program has had a negative impact for domestic sales of passenger cars in the long run.
Klíčová slova: scrapping program; interventionism; passenger car sales ; the Czech Republic; automotive industry; the Slovak Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2017
Datum obhajoby: 28. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61250/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: