Proexportní politika Francie

Název práce: Proexportní politika Francie
Autor(ka) práce: Maslowská, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Proexportní politika Francie je zaměřena na podporu exportu ve Francii. Je rozdělena do čtyř kapitol. V první je do detailu rozebráno postavení Francie jako exportéra na světových trzích, a to z pohledu teritoriálního, komoditního a z pohledu platební bilance. Druhá kapitola je zaměřena na nástroje francouzské proexportní politiky a institucionální zajištění exportu. Třetí kapitola se zabývá využívaností institucí francouzského exportu a spokojeností s jejich službami a je založena na výsledcích ad-hoc průzkumu provedeného mezi exportéry. Čtvrtá kapitola následně za pomoci SWOT analýzy hodnotí silné a slabé stránky francouzské proexportní politiky, její hrozby a příležitosti a také je doplněna o doporučení k celkové proexportní strategie Francie.
Klíčová slova: francouzský export; proexportní politika; instituce francouzského exportu
Název práce: French policy to support export
Autor(ka) práce: Maslowská, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of the diploma thesis "French policy to support export"is the way in which French government supports export. It consists of four chapters. First chapter focuses on the position of France as an exporter on the global markets using target regions for export, commodities and trade balance as criteria. Second chapter is centred on the key institutions in French export. Third chapter gives more details on the exact use of these institutions and measures the satisfaction with them based on results of an ad-hoc research on this topic. Main goal of the fourth chapter is to assess strengths, weaknesses, threats and opportunities for French export using SWOT analysis and give recommendations to the overall French export strategy.
Klíčová slova: export in France; policy to support export; French export

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2012
Datum podání práce: 19. 6. 2013
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: