Návratnost investic do lidského kapitálu v ČR

Název práce: Návratnost investic do lidského kapitálu v ČR
Autor(ka) práce: Kubik, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je výnosné studovat vysokou školu a jaká je návratnost a výnosnost z takové investice do lidského kapitálu. V teoretické části práce se zaměřuji na teorii lidského kapitálu, především s důrazem na vzdělání, která předpokládá vyšší výnosy s vyšším vzděláním. Literární rešerše naznačuje pravdivost stanovené hypotézy, že nejvýhodnější je studovat vysokou školu a zakončit ji ziskem magisterského titulu. V praktické části hypotézu úspěšně verifikuji pomocí výpočtů individuální míry návratnosti investic do vzdělání, vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty. Pouhé studium bakalářského stupně se ukazuje jako daleko méně výhodné než studium magisterské, a tak práce může pomoci studentům při jejich rozhodování, zda studovat vysokou školu.
Klíčová slova: návratnost investic do vzdělání; Zkrácená metoda; vnitřní výnosové procento; čistá současná hodnota; Lidský kapitál
Název práce: Returns on investment in human capital in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kubik, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to determine the profitability of tertiary degree studies and to compare the returns and profitability of such investment in human capital. In the theoretical section of this work I focus on the theory of human capital, especially with emphasis on education, which assumes higher earnings with higher education. Literary research suggests the truth of the hypothesis, making attending college and finishing with Master`s Degree the most effective. In the practical section I make successful verification of the hypothesis using calculations of the Internal rate of returns, the Net present value and the individual Rate of returns on investment in education. Finishing studies with Bachelor`s Degree appears to be far less beneficial than with Master`s Degree. This thesis may help students who are facing the dilemma whether to go to university or not, or to those who consider continuing their education after finishing Bachelor studies.
Klíčová slova: Internal rate of return; Returns on investment in education; Net present value; Human capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: