Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice

Název práce: Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice
Autor(ka) práce: Radosta, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Adámek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice a Evropské unii v letech 2007 až 2015. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy vztahující se k tématu, jako charakteristika nezaměstnanosti, charakteristika dlouhodobé nezaměstnanosti, popsání dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti a charakteristika osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnanosti. V praktické části je provedena analýza dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice a v dalších státech Evropské unie. Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti porovnává vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti podle pohlaví, dosaženého vzdělání, věku, délky trvání a podle jednotlivých regionů České republiky.
Klíčová slova: Dlouhodobá nezaměstnanost; Trh práce; Nezaměstnanost
Název práce: Long-term unemployment in the Czech republic
Autor(ka) práce: Radosta, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Adámek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analysis of developement the long-term unemployment in the Czech republic and European Union between the years 2007 and 2015. The theoretical part contains the topics related to the unemployment, such as characteristics of unemployment, characteristics of long-term unemployment, description of impacts of long-term unemployment and characteristics of persons at risk of long-term unemployment. The practical part analyzes long-term unemployment in the Czech Republic and other European Union countries. Long-term unemployment analysis compares the development of long-term unemployment by gender, education, age, duration and by region of the Czech Republic.
Klíčová slova: Labour market; Long-term unemployment; Unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59703/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: