Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016

Název práce: Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016
Autor(ka) práce: Pýchová, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi nezávislostí a odpovědností centrálních bank. Tento vtah je zkoumán na příkladu kvantitativního uvolňování, které ve zkoumaném období let 2005 - 2016 implementovala Evropská centrální banka a Federální rezervní systém. V teoretické i praktické rovině práce dokazuje, že vztah mezi nezávislostí a odpovědností je do velké míry ovlivněn specifikací cílů měnové politiky. Práce také dokazuje, že konkrétní definice nezávislosti a odpovědnosti obou centrálních bank ovlivnila charakteristiky kvantitativního resp. úvěrového uvolňování. Tato měnová politika má navíc značný potenciál ohrozit nezávislost zkoumaných centrálních bank v mnoha ohledech. V konečném měřítku tedy samotné zavedení kvantitativního uvolňování v kombinaci s jejich potenciálními důsledky prokazuje nedostatečnost celého konceptu nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank a nutnost jejich revize.
Klíčová slova: Odpovědnost centrální banky; Nezávislost centrální banky; Kvantitativní uvolňování; Federální rezervní systém; Nekonvenční měnová politika; Evropská centrální banka
Název práce: Relation between central bank independence and accountability at the example of quantitative easing of the ECB and the Fed in 2005 - 2016
Autor(ka) práce: Pýchová, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with relation between central bank independence and accountability. The relation is examined on example of quantitative easing implemented in the period 2005 - 2016 by the European central bank and the Federal Reserve System. From the theoretical and practical point of view the thesis proves that the relation between central bank independence and accountability are influenced by the specification of targets of monetary policy to a great extent. The thesis also proves that the specific definition of both central bank independence and accountability influenced the characteristics of quantitative resp. credit easing. Moreover, such monetary policy can potentially endanger the independence of both central banks in many ways. Thus, the implementation of quantitative easing itself and its potential consequences evidences that the contemporary conception of central bank independence and accountability is insufficient and needs to be reviewed.
Klíčová slova: Unconventional monetary policy; Quantitative easing; Central bank independence; European central bank; Central bank accountability; Federal Reserve System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2017
Datum podání práce: 19. 5. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: