Využití online marketingových nástrojů pro eshop Psí tlapka

Název práce: Využití online marketingových nástrojů pro eshop Psí tlapka
Autor(ka) práce: Chu, Hanna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Tsybyktarov, Aldar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení e-shopu PsíTlapka.cz a doporučení pro jejich další rozvoj na základě provedených analýz. V teoretické části jsou popsány požadavky na provoz e-shopu z hlediska snadného přístupu pro návštěvníka. Dále je tato část věnována online marketingovým nástrojům, které jsou v dnešní době masivně využívány zejména internetovými obchody plánující zvýšit svoji návštěvnost a zisk. V praktické části je pak analyzován obchod PsíTlapka.cz jak z pohledu celku, tak z hlediska jednotlivých online marketingových nástrojů. Analýza se zaměřuje především na použitelnost webových stránek a SEO. Závěrečná část následně obsahuje vyhodnocení těchto analýz a doporučení pro další rozvoj.
Klíčová slova: webová analytika; e-shop; online marketing; SEO
Název práce: The Use of Online Marketing Tools for Eshop Psí tlapka
Autor(ka) práce: Chu, Hanna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Tsybyktarov, Aldar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is PsíTlapka.cz eshop evaluation and recommendation for their further development based on performed analysis. Theoretical part describes operating requirements for e-shop visitor comfort and online marketing tools, which are massively used by online eshops aiming to increase their visibility and profit. Analytical part analyses PT.cz eshop as a whole and as parts of online marketing tools. Analysis is mainly focused on usability of webpages and SEO. Final part is focused on analyses evaluation and recommendation for further development.
Klíčová slova: web analytics; eshop; online marketing; SEO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: