Srovnání jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov

Název práce: Srovnání jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov
Autor(ka) práce: Brachtlová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopova, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce charakterizuje jízdu králů jako příklad tradiční lidové kultury a porovnává její podobu v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov, včetně samotného průběhu, historie, tradic a zvyků. Popisuje legislativní dokumenty UNESCO a legislativní opatření platící na území České republiky, dále popisuje proces zápisu jízdy králů na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V praktické části analyzuje rozdíly mezi jednotlivými jízdami a srovná rozpočty obcí a rozebírá jednotlivé položky.
Klíčová slova: Jízda králů; UNESCO; nehmotné kulturní dědictví; tradiční lidová kultura
Název práce: The comparasion of the Ride of the Kings in the cities of Hluk, Kunovice, Skoronice and Vlčnov
Autor(ka) práce: Brachtlová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopova, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis describes the Ride of the Kings as an example of traditional Czech folk culture and demonstrates the differenes between the Ride of the Kings in the cities of Hluk, Kunovice and Skoronice and Vlčnov. It presents the legislation of the Czech republic as well as the legislation of UNESCO; it also includes a description of the entry in the Representative List of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. The practical part of the thesis brings the comparision of the ceremony, history, traditions and customs of the Ride in the selected villages. It also deals with the budgets of these villages.
Klíčová slova: The Ride of the Kings; UNESCO; intangible cultural heritage; Traditional folk culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 12. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60125/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: