Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

Autor práce: Palánová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci: Tyslová, Irena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářské práce se zaměřuje na novodobou paliativní péči. V práci je nastíněna historie péče o nemocné a staré lidi. Dále je v práci popsaná role křesťanské církve v této péči, jaký význam měla církev ve zdravotnictví v historii a jaký dnes. Práce se věnuje východiskům paliativní péče, její současné situaci v České republice a možnosti jejího provádění s bližším popsání hospicové péče v rámci kultury, legislativy, ekonomiky. Popisuje jakou roli má organizace Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a jaké byly důvody jejího vzniku. Poznatky z teoretické části jsou v praxi aplikovány na konkrétní hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Klíčová slova: Církev; Paliativní péče; Hospicová péče; Hospic sv. Jana N. Neumanna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
Překlad názvu: The role of religious organizations in providing palliative care with the st. Jan Neumann hospice in Prachatice as an example
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelors thesis is focused on contemporary palliative care. In the thesis, the history of care of the sick and elderly is outlined. Furthermore, the role of the Christian Church in this care is described, along with its significance in health care in the past and today. The thesis deals with the possibilities of palliative care, its present situation in the Czech Republic and the possibilities of carrying it out, alongside with describing more closely hospice care within culture, legislation and economy. It describes what is the role of the Association of providers of hospice palliative care and what were the reasons for the establishment of this association. Findings from the theoretical part are applied in practice on st. Jan N. Neumann hospice in Prachatice.
Klíčová slova: Palliative care; Hospice care; st. Jan N. Neumann hospice; Church

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2017
Datum podání práce: 6. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61722_pala00.pdf [1,33 MB]
Oponentura54004_tysi00.pdf [503,80 kB]
Hodnocení vedoucího61722_xkouv10.pdf [37,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61722/podrobnosti