Alternative measures of GDP

Název práce: Alternative measures of GDP
Autor(ka) práce: Alizada, Tamerlan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The findings of the research reveal that GDP has a number of important flaws and shortcomings, and thus fails to serve effectively for the purpose of measuring the economic growth of countries and welfare of their population as of today. Based on the evaluation of the advantages and drawbacks of macroeconomic measures alternative to GDP such as the United Nations Human Development Index, the Social Progress Index, the Environmental Performance Index, the Happy Planet Index, the Legatum Prosperity Index, the OECD Better Life Index, the World Happiness Index, etc., the author comes to a conclusion that despite the growing use of alternative measures, as of today, they are not able to replace GDP, but might complement it quite effectively.
Klíčová slova: economic growth; alternative measures; GDP; digital technology; social welfare
Název práce: Alternative measures of GDP
Autor(ka) práce: Alizada, Tamerlan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Závěry výzkumu ukazují, že HDP má řadu důležitých nedostatků, a proto neslouží jako účinný ukazatel k měření hospodářského růstu zemí a životních podmínek jejich obyvatelstva. Na základě zhodnocení výhod a nevýhod alternativních makroekonomických způsobů měření HDP, jako je index lidského rozvoje organizace spojených národů, index sociálního pokroku, index environmentální výkonnosti, Happy Planet Index, Legatum Prosperity Index, index lepšího života, index světového štěstí, apod., autor dospívá k závěru, že navzdory rostoucímu využívání alternativních způsobů měření nejsou tyto ukazatele schopny nahradit HDP, ale mohou tento ukazatel dokonce efektivně doplnit.
Klíčová slova: digitální technologie; sociální blahobyt; alternativní ukazatele; hospodářský růst; HDP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 11. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: