Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Fundamentální analýza společnosti Stock Spirits Group

Autor práce: Tománek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Veselá, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fundamentální analýza společnosti Stock Spirits Group
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti Stock Spirits Group. První část práce vymezuje motivy a druhy akciové analýzy. Druhá část se věnuje nejvýznamnějším odvětvovým faktorům a evropským trhům s alkoholem, kde společnost působí. Třetí část zkoumá samotnou společnost, její postavení na trzích, hospodaření a dividendovou politiku s výhledem do budoucích let. Poslední část práce představuje základní metody stanovení vnitřní hodnoty akcie a investičního doporučení pomocí diskontních modelů a relativního ocenění. Tyto metody jsou následně aplikovány na odhady budoucích dividend a je stanoveno investiční doporučení. Závěr shrnuje výsledky fundamentální analýzy společnosti a komentuje investiční doporučení.
Klíčová slova: akcie; investování; vnitřní hodnota; Stock Spirits Group; fundamentální analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fundamentální analýza společnosti Stock Spirits Group
Překlad názvu: Fundamental analysis of Stock Spirits Group
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Bachelor´s Thesis is a fundamental analysis of Stock Spirits Group. The first part determines types of a stock analysis. The second part deals with the most important industry factors and European markets with alcohol, where the company is active. The third part investigates the company itself, its position on markets, its results, dividend policy and outlook. The last part of the thesis represents the basic methods how to set forth the intrinsic stock value using a discount model and relative valuation. These methods are then applied on estimates of future dividends of the company and an investment recommendation is issued. The conclusion summarizes results of the fundamental analysis of the company and comments on the recommendation.
Klíčová slova: fundamental analysis; intrinsic value; Stock Spirits Group; stock; investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 02.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61100_xtomj60.pdf [1,47 MB]
Oponentura52122_veselaj.pdf [182,10 kB]
Hodnocení vedoucího61100_hermanj.pdf [330,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61100/podrobnosti