Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele

Název práce: Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele
Autor(ka) práce: Dostálek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele se zabývá ekonomickými dopady revitalizačních projektů ulic ve městech pro lokální podnikatele. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, vymezen a objasněn pojem veřejný prostor, jakož i popsány možné přístupy k jeho revitalizaci. Cílem této práce je analýza ekonomických dopadů revitalizace veřejného prostoru, a to jak v rovině teoretické, tak posléze i v rovině praktické v rámci revitalizačního projektu ulice Vinohradská na Praze 2. Závěrečná část obsahuje formulaci autorských návrhů a doporučení.
Klíčová slova: lokální podnikatelé; revitalizace; veřejná prostranství; ekonomické dopady; Vinohradská ulice
Název práce: Revitalization of the public space and its impact on local businesses
Autor(ka) práce: Dostálek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis Revitalization of the public space and its impacts on local businesses deals with the economic impacts of revitalization projects of urban streets for local businesses. The theoretical part defines basic concepts, defines and clarifies the concept of public space as well as describes possible approaches to its revitalization. The aim of this work is to analyse the economic impacts of the revitalization of the public space, both in the theoretical and later in the practical part within the revitalization project of Vinohradská street in Prague 2. The final part contains the formulation of author's proposals and recommendations.
Klíčová slova: revitalization; public spaces; economic impacts; local businesses; Vinohradská street

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61066/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: