Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele

Název práce: Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele
Autor(ka) práce: Bazala, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu dané oblasti. Dále je v této práci provedena komparace jednotlivých platebních účtů u čtyřech poskytovatelů platebních služeb. Práce se zaměřuje na dodržování zákonem stanovených podmínek jednotlivých poskytovatelů základních platebních účtů. V závěrečné části jsou jednotlivé účty porovnány z hlediska velikosti úplaty za jednotlivé platební služby s nimi spojenými. Dále je zde provedeno zhodnocení této komparace.
Klíčová slova: základní platební účet; platební účet; zákon o platebním styku
Název práce: Payment account with basic features and its importance for consumers
Autor(ka) práce: Bazala, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with a payment account with basic features in the Czech Republic. It defines a payment account with basic features and describes all the main characteristic features according to the czech legal system. Furthermore, there is a comparison of individual payment accounts with basic features among four financial institutions. The thesis also aims at terms and conditions that are obligatory for each of the financial institution providing payment account with basic features. The final part compares cost of individual payment services associated with the payment accounts with basic features.
Klíčová slova: payment account with basic features; payment account; payment system act

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 23. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: