Branding of Russian payment system - Case Study Payment system “MIR”

Název práce: Branding of Russian payment system - Case Study Payment system “MIR”
Autor(ka) práce: Trofimchuk, Iuliia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis explores the theme of branding in the banking system in Russia and the process of creating and promoting a new product such as the national payment system and its importance in the business practices of companies. The theoretical part of the research describes the key theoretical aspects related to branding, Its characteristics in Russia and the banking system and the process of its formation. The practical part explores the process of introducing and promotion of a payment system on the example of one Russian bank. In addition, the advantages of the product will be considered in front of international payment systems - Visa and MasterCard and among competitors in the Russian market. The purpose of the thesis was to analyze each branding process in the banking system of such a large product as the national payment system and to find out what results of bank and that system in general had by the end of 2016, what opinion of the population of Russia about the national payment system "MIR".
Klíčová slova: Banking system; Branding; Mastercard; Payment system; Brand; MIR; Visa
Název práce: Branding of Russian payment system - Case Study Payment system “MIR”
Autor(ka) práce: Trofimchuk, Iuliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis explores the theme of branding in the banking system in Russia and the process of creating and promoting a new product such as the national payment system and its importance in the business practices of companies. The theoretical part of the research describes the key theoretical aspects related to branding, Its characteristics in Russia and the banking system and the process of its formation. The practical part explores the process of introducing and promotion of a payment system on the example of one Russian bank. In addition, the advantages of the product will be considered in front of international payment systems - Visa and MasterCard and among competitors in the Russian market. The purpose of the thesis was to analyze each branding process in the banking system of such a large product as the national payment system and to find out what results of bank and that system in general had by the end of 2016, what opinion of the population of Russia about the national payment system "MIR".
Klíčová slova: Branding; Visa; Payment system; MIR; Brand; Mastercard; Banking system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Francouzsko-český institut řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: