Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain

Název práce: Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain
Autor(ka) práce: Cherniavska, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the competitive comparison of business environment for small and medium-sized enterprises (SMEs) within 4 chosen countries, which are France, Germany, Italy and Spain. The main goal is to analyze the economic indicators and the overall business conditions in these countries, and to choose the most favorable in terms of doing business in. Theoretical part of the thesis is devoted to understanding of SMEs principles and the approach of the European Union towards these enterprises. The first practical part analyses the business environment of 4 chosen countries by using PEST analysis. And the second practical part is based on 4 external economic indicators, which are Taxation, Labor cost, Demand, and Ease of Doing Business. The analysis in this part is based on the statics method, which allows to compare each indicator separately, and to create the final ranking of these countries, according to the selected indicators. The result of the thesis shows that the most favorable country, in terms of doing business in, became Germany, which results from 2 analyses were significantly better for SMEs.
Klíčová slova: taxation; ease of doing business; demand; labor cost; PEST analysis; SME; ranking
Název práce: Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain
Autor(ka) práce: Cherniavska, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the competitive comparison of business environment for small and medium-sized enterprises (SMEs) within 4 chosen countries, which are France, Germany, Italy and Spain. The main goal is to analyze the economic indicators and the overall business conditions in these countries, and to choose the most favorable in terms of doing business in. Theoretical part of the thesis is devoted to understanding of SMEs principles and the approach of the European Union towards these enterprises. The first practical part analyses the business environment of 4 chosen countries by using PEST analysis. And the second practical part is based on 4 external economic indicators, which are Taxation, Labor cost, Demand, and Ease of Doing Business. The analysis in this part is based on the statics method, which allows to compare each indicator separately, and to create the final ranking of these countries, according to the selected indicators. The result of the thesis shows that the most favorable country, in terms of doing business in, became Germany, which results from 2 analyses were significantly better for SMEs.
Klíčová slova: ease of doing business; labor cost; taxation; PEST analysis; SME; demand; ranking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55577/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: