Porovnání možností osobní přepravy na trase Praha - Vídeň

Název práce: Porovnání možností osobní přepravy na trase Praha - Vídeň
Autor(ka) práce: Šprojcarová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zeman, Bronislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním možností osobní přepravy na trase Praha - Vídeň. V teoretické části jsou obsaženy základní informace a pojmy spojené s dopravou. Dále jsou popsané jednotlivé druhy dopravy a zároveň je poukázáno na jejich výhody či nevýhody. V další části práce jsou již samotné možnosti přepravy mezi českou a rakouskou metropolí a základní popis společností, které tuto přepravu zajišťují. Závěrečná část se zaměřuje na shrnutí, vzájemné porovnání spojů z pohledu celkových nákladů a následuje výběr nejvíce vyhovující varianty. Cílem této bakalářské je analyzovat možnosti veřejné hromadné dopravy mezi Prahou a Vídní.
Klíčová slova: letecká doprava; železniční doprava; silniční doprava; osobní doprava; Vídeň; Praha
Název práce: Comparing the possibilities of passenger transport on the route Prague – Vienna
Autor(ka) práce: Šprojcarová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Zeman, Bronislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to compare the possibilities of passenger transport on the Prague - Vienna route. The introductory theoretical part explains basic informations and terms related to transportation. In the second part, different types of transportation are individually described with their advantages and disadvantages being pointed out. The third section contains a list of actual options of the transport between Czech metropolis and Austrian metropolis while also providing basic description of each transport company that offers their services on the route in question. The final part summarizes and compares the travel links in terms of total costs and concludes with the optimal option available. The aim of the thesis is to analyze the possibilities of public transport between Prague and Vienna.
Klíčová slova: Vienna; air transport; rail transport; road transport; Prague; passenger transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: