Možnosti rozvoje železniční dopravy v Praze

Název práce: Možnosti rozvoje železniční dopravy v Praze
Autor(ka) práce: Jiránková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Malý, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje železniční dopravy v Praze. Cílem práce je specifikovat možnosti rozvoje s ohledem na současný stav osobní železniční dopravy v Praze. V této práci je provedeno porovnání s příměstskou železniční dopravou v Mnichově, posouzení reálnosti zřizování nových stanic a zastávek a nastíněna prognóza vývoje železniční dopravy v Praze v dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova: Městská železniční doprava; Pražský železniční uzel; Nové spojení II
Název práce: Development of the Urban Rail Transport in Prague
Autor(ka) práce: Jiránková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Malý, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the Development of the Urban Rail Transport in Prague. This thesis aims to specify the development of the Urban Rail Transport in view of the current state. In this work, a comparison is made with the suburban railway transport in Munich, the evaluation of the establishment of new stations and stops, and the forecast of the development of railway transport in Prague in the long run.
Klíčová slova: Urban Rail Transport; Nové spojení II; Prague Railway

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: