Proces suburbanizace, jeho vývoj a konkrétní dopady na obec Zeleneč

Název práce: Proces suburbanizace, jeho vývoj a konkrétní dopady na obec Zeleneč
Autor(ka) práce: Hášová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou suburbanizace a jejími dopady na konkrétní obec Zeleneč. Obec leží v okrese Praha-východ v těsné blízkosti Prahy. Teoretická část se zaměřuje na proces suburbanizace ve vztahu k dalším regionálním procesům. Dále je zkoumán historický vývoj, základní formy a metody měření suburbanizace. V práci uvedeny jsou příčiny a dopady procesu, které se v každé zemi projevují jinak. Praktická část aplikuje teoretické poznatky o suburbanizaci na konkrétní dopady na obec Zeleneč, ve které došlo v posledních letech k rozsáhlé výstavbě rodinných domů a velkému nárůstu počtu obyvatel. Zřetel je kladen především na ekonomické dopady, vliv na rozvoj školství, sociální a environmentální dopady.
Klíčová slova: Středočeský kraj; obec; urbanizace; suburbanizace; Zeleneč; výstavba
Název práce: The suburbanization process, its development and specific impacts on municipality Zeleneč
Autor(ka) práce: Hášová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Kolaříková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the issue of suburbanization and its affects to municipality Zeleneč. Zeleneč is a village located in a district Praha-východ, in the outskirts of Prague. The theoretical part analyses the process of suburbanization in relation to other regional processes. It also brings to consideration historical development and common forms and methods of measuring them. The work names and explains the causes and effects of suburbanization which differ in every country. The practical part applies theoretical knowledge to particular effects the processes have on Zeleneč, namely economics, school education, social and environment in regards in Zeleneč having recently faced an increasing number of new housing developments and consequently an increasing number of new residents.
Klíčová slova: development; Středočeský kraj; Municipality; urbanization; suburbanization; Zeleneč

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: