Analýza rozpočtu obce a vlivů na něj působících

Název práce: Analýza rozpočtu obce a vlivů na něj působících
Autor(ka) práce: Kučerová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nitschová, Lucie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována analýze rozpočtu vybrané obce, v tomto případě Černošic. Cílem práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové tematiky. V období let 2001 až 2006 zkoumá vývoj jednotlivých položek příjmů a výdajů a snaží se odhalit, zda jsou z rozpočtu obce patrné jeho reakce na aktuální okolní dění. V případě Černošic se jedná o obec s rychle rostoucím počtem obyvatel během posledních několika desítek let. Vliv tohoto růstu by měl být v rozpočtu patrný. V úvahu jsou brány i další možné vlivy, které by mohly na rozpočet obce během zkoumaného období působit.
Klíčová slova: -
Název práce: Analysis of municipal budget and other influences which affect municipal budget
Autor(ka) práce: Kučerová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nitschová, Lucie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: Analysis of municipal budget and other influences which affect municipal budget
Autor(ka) práce: Kučerová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nitschová, Lucie
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2008
Datum podání práce: 28. 5. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9555/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: