Analýza časové řady počtu lázeňských hostů v České republice

Název práce: Analýza časové řady počtu lázeňských hostů v České republice
Autor(ka) práce: Žák, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matějka, Martin
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady počtu hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v celé České republice od roku 2000 do roku 2016. Jedná se o intervalovou časovou řadu se čtvrtletní periodicitou sledování počtu hostů. Data byla převzata z veřejně dostupných tabulek poskytovaných Českým statistickým úřadem. Cílem bakalářské práce je popsat časovou řadu a vytvořit předpovědi možného budoucího vývoje časové řady. V bakalářské práci jsou použity metody vycházející z deterministického přístupu a modely založené na Box-Jenkinsově metodologii. Všechny výpočty jsou prováděny ve statistickém prostředí R.
Klíčová slova: lázně; regresní metoda modelování sezónní složky; lineární lomený trend; dekompozice časové řady; čtvrtletní časové řady; Box-Jenkinsova metodologie; cestovní ruch
Název práce: Analysis of time series of spa guests in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Žák, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matějka, Martin
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analysis of quarterly time series of guests in spa resorts in Czech republic in the period from 2000 to 2016. The data were obtained from Czech statistical office. The aim of this thesis is to analyse the time series and to create predictions of possible future progress of time series. Deterministic and stochastic methods are used to analyse the time series. All models are created in the statistical environment R.
Klíčová slova: tourism; spa; Box-Jenkins method; decomposition; quarterly time series; regression approach to seasonal component; segmented regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: