Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii

Název práce: Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii
Autor(ka) práce: Barteček, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Dvořáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na zjišťování informací o tom, jestli je možné zavádět montessori principy vzdělávání do ekonomických předmětů na středních školách. Součástí práce jsou i přípravy na výuku a popisy metod, forem, obsahu, didaktických pomůcek a didaktické techniky, kterou učitel může využít při zavádění montessori principů do výuky ekonomických předmětů na střední škole. Pro zjištění výsledků bylo využito experimentálního vyučování na Gymnáziu Duhovka, sebereflexe praktikanta, dotazníkové šetření ve třídě, kde experimentální výuka probíhala a didaktický test pro žáky, kteří se účastnili experimentálního vyučování. Výsledkem je, že zavádění je možné a nese sebou určité výhody (lepší dosahování výchovných cílů, zlepšení klimatu ve třídě), ale je zároveň zapotřebí dávat pozor na určité nevýhody, které se objevily během experimentálního vyučování (problémy s fixací nové a staré látky).
Klíčová slova: Inovativní školy; Montessori; Alternativní školství; Alternativní školy
Název práce: Introduction of montessori principles of education to economic subjects at High schools
Autor(ka) práce: Barteček, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Dvořáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis aims to find out whether or not it is possible to implement Montessori principles of education into economical subjects on High schools. Parst of the Thesis are also preparations for teaching of economical subjects with Montessori principals. At the end reader can find out more information about methods, forms, content, didactic aids and didactic technique which can be used to implement Montessori principles appropriately. Author used several different experimental methods like experimental teaching, self-reflection of the practitioner, questionnaire survey in the class where experimental teaching took place and didactic test for pupils who participated in experimental teaching. As a result, implementation of Montessori principles is possible and has advantages (better atmosphere in class, better way to achieve educational goals) and disadvantages (problems with fixation).
Klíčová slova: Alternative schools; Montessori ; Innovative schools ; Alternative education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 20. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: