Vývoj konkurence v železniční a silniční přepravě osob v relaci Praha Brno

Název práce: Vývoj konkurence v železniční a silniční přepravě osob v relaci Praha Brno
Autor(ka) práce: Chovanec, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na osobní a železniční přepravu osob v relaci Praha - Brno. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán vývoj dopravy na území České republiky a vybraná specifika, které se týkají železniční a dopravní sítě. Praktická část práce popisuje hlavní dopravce v relaci Praha - Brno, kterými jsou České dráhy, RegioJet, Tourbus, Eurolines a Flixbus. Dále popisuje služby, které jednotliví dopravci nabízí. Na základě těchto získaných informací o dopravcích se práce následně zaměřuje na výběr vhodného dopravce pro cestující.
Klíčová slova: Brno; železniční doprava; autobusová doprava; Praha
Název práce: The evolution of competition in personal rail and personal bus transport on the Prague – Brno route
Autor(ka) práce: Chovanec, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on personal railway and personal bus transport on the Prague - Brno route. The thesis is divided into two parts - theory and practical. The theory parts describes evolution of transport in the Czech Republic and its specifics in connection with rail and bus transport. Practical part targets on the main operators on the Prague - Brno connection. These are České dráhy, RegioJet, Tourbus, Eurolines and Flixbus. The operators description defines also services supply. Resulting in the final comparison, the thesis will provide an answer which of the operator is the most efficent for the passengers
Klíčová slova: Rail transport; Brno; Bus transport; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59898/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: