Komparace odvodového zatížení příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti ve vybraných zemích

Název práce: Komparace odvodového zatížení příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Matulová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou odvodového zatížení závislé a samostatné činnosti ve vybraných zemích. Prostřednictvím komparativní analýzy a modelových příkladů vyhodnocuje rozdíly mezi celkovými odvody zaměstnanců a podnikatelů v České republice, Německu, Velké Británii a Kanadě. Cílem práce je zhodnotit, zda jsou podnikatelé méně zatěžováni odvody než zaměstnanci, a jak výrazné jsou případné rozdíly v odvodech ve vybraných zemích. Vybrané země jsou nejprve obecně srovnány v oblasti daní a sociálního pojistného a poté jsou popsány pravidla pro stanovení veškerých odvodů pro závislou i samostatnou činnost v jednotlivých zemích. U každé země jsou na závěr kapitoly uvedeny modelové příklady pro různé poplatníky s různými příjmy. V poslední části práce jsou všechny vybrané země srovnány mezi sebou. Výsledky analýzy ukazují, že podnikatelé jsou skutečně méně zatěžováni povinnými odvody než zaměstnanci, přičemž rozdíly v České republice jsou opravdu velice výrazné ve srovnání s ostatními zeměmi.
Klíčová slova: daň; komparace; samostatná činnost; závislá činnost; sociální pojistné; odvodové zatížení
Název práce: Comparison of employment and self-employment taxation including social security contributions in selected countries
Autor(ka) práce: Matulová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on tax burden including social security contributions of employment and self-employment in selected countries as Czech Republic, Germany, United Kingdom and Canada. The aim of the thesis is to compare differences in taxation and social security contribution of employees and entrepreneurs. The first part of the thesis is focused on the main differences in taxation and social security contributions between selected countries, then each chapter is describing rules for tax and contributions calculation of employment and self-employment. In the end of the each chapter there are examples of tax burden including social security contributions of different tax payers with different incomes. And finally in the end of the thesis there is comparison of all selected countries. The results of analysis show that in all selected countries are entrepreneurs advantaged compared to employees and Czech Republic has the most significant differences in tax burden including social security contributions than other selected countries.
Klíčová slova: comparison; taxation; self-employment; employment; social security contributions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2017
Datum obhajoby: 16. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: