Does risk management influence performance of E-commerce SME’s?

Název práce: Does risk management influence performance of E-commerce SME’s?
Autor(ka) práce: Goncalves, António
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Global Savings Group - Rocket Internet SE venture currency risk management exposure. This thesis covers the theory around currency risk management, putting it into practice with the real case of GSG currency risk exposure. In the end I aim to verify if currency risk affects the performance of SMEs, and if such type of companies (in this case the GSG) are aware of such exposure and if they adopt any strategies in order to reduce such exposure.
Klíčová slova: Currency risk exposure; Global Savings Group; Hedging
Název práce: Does risk management influence performance of E-commerce SME’s?
Autor(ka) práce: Goncalves, António
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Global Savings Group - Rocket Internet SE venture currency risk management exposure. This thesis covers the theory around currency risk management, putting it into practice with the real case of GSG currency risk exposure. In the end I aim to verify if currency risk affects the performance of SMEs, and if such type of companies (in this case the GSG) are aware of such exposure and if they adopt any strategies in order to reduce such exposure.
Klíčová slova: Hedging ; Currency risk management; Global Savings Group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59612/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: