Možnosti využití vodní energie na příkladu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Název práce: Možnosti využití vodní energie na příkladu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Autor(ka) práce: Stryková, Nikol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce popisuje situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie na území České republiky. Pozornost je také věnována oblasti české a evropské legislativy. Práce dále popisuje současný stav, výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato studie je především zaměřená na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně vybudovanou v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na základě mojí práce zjišťuji, zda je možné zrealizovat další vodní elektrárnu na území ČR jakou jsou Dlouhé Stráně. Odpověď není zcela jednoznačná a právě proto je ve studii zahrnuta jak ekonomická tak i SWOT analýza. Na základě těchto údajů zhodnotím celý projekt PVE Dlouhé Stráně.
Klíčová slova: SWOT analýza; Dlouhé Stráně; legislativa v OZE; obnovitelné zdroje energie; vodní energie
Název práce: Possibilities in water energy utilization for instance of the pumped storage power plant Dlouhé Stráně
Autor(ka) práce: Stryková, Nikol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Possibilities in water energy utilization for instance of the pumped storage power plant Dlouhé Stráně
Autor(ka) práce: Stryková, Nikol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2008
Datum podání práce: 28. 5. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: