Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods

Název práce: Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
Autor(ka) práce: Ivanov, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods.
Klíčová slova: Emerging Markets; Capital Flow; Balance of Payments; Risk-On/Risk-Off; Exchange Rates
Název práce: Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
Autor(ka) práce: Ivanov, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods.
Klíčová slova: Emerging Markets; Balance of Payments; Risk-On/Risk-Off; Exchange Rates; Capital Flow

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59741/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: