Kvantitativní uvolňování versus tzv."helicopter money" a jejich účinnost

Název práce: Quantitative Easing versus Helicopter Money
Autor(ka) práce: Pyatova, Victoria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Hába, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the impact of the Quantitative Easing on the economies such as the USA, the UK, and the Eurozone, it focuses on the economies conditions and structure that determine the size of the effect. As a result, the analysis has shown a limited impact of unconventional monetary policy in the Euro area as the banking sector performs very poorly comparing to the effective implementation in the US and the UK, where the main role of asset allocation was given to financial market. The new concept called the Helicopter Money is introduced in the paper as a new method for Eurozone countries to boost economic development. The advantages and disadvantages of Helicopter Money are broadly discussed by well-known economists as well as the mechanism of its implementation. The macroeconomics models and theories were applied in order to give a closer look at this concept. The author of this paper sees the high potential for the Eurozone in a short and a long-term on condition that the money drop will be supported by corresponsive fiscal policy.
Klíčová slova: Quantitative theory of money ; European Sovereign Debt crisis; World Financial Crisis; Helicopter money; Macroeconomics models; Quantitative Easing
Název práce: Kvantitativní uvolňování versus tzv."helicopter money" a jejich účinnost
Autor(ka) práce: Pyatova, Victoria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Hába, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. Analýza ukázala, že nekonvenční měnová politika měla omezený dopad v Eurozóně, neboť bankovní sektor vykazuje velmi špatné výsledky v porovnání s efektivní implementaci politiky v USA a ve Velké Británii, kde hlavní role alokování aktiv byla dána finančnímu trhu. Experimentální koncept nazvaný Helicopter Money je představen jako nová metoda pro země Eurozóny, která by měla podpořit hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody Helicopter Money jsou obecně diskutovány dobře známými ekonomy, stejně jako mechanismy jeho implementace. Byly aplikovány makroekonomické modely a teorie, aby se ukázal bližší pohled na koncept. Autorka práce vidí vysoký potenciál pro Eurozónu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za podmínky, že větší nabídka peněz bude podporována korespondující fiskální politikou.
Klíčová slova: Makroekonomické modely; Evropská dluhová krize; Světová hospodářská krize; Kvantitativní teorie peněz; Helicopter Money; Kvantitativní uvolňování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: