Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Platební instrumenty a jejich využití

Autor práce: Khuc, Thanh Dung
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Osoba oponující práci: Fleischmann, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Platební instrumenty a jejich využití
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je psána na téma Platební instrumenty a jejich využití. V úvodu práce je právně vymezen platební styk a platební služby. Dále je práce zaměřena na vývoj platebních instrumentů v minulých letech a popisuje v současnosti používané platební instrumenty. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a pochopitelná souhrn druhů platebních instrumentů. Praktickou část tvoří analýza využití platebních instrumentů některých vybraných bank v České republice.
Klíčová slova: bezhotovostní platební instrument; platební instrument; platební styk; banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Platební instrumenty a jejich využití
Překlad názvu: Payment instruments and their application
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is written on the topic Payment instruments and their application. In the introduction of the thesis is legal definition of payment services. Then the thesis is aimed at development of payment instruments during last years and describing currently provided payment instruments. The main object is to create comprehensible and integrated summary of payment instruments. The practical part consists of the analysis of the use of payment instruments from selected banks in the Czech Republic.
Klíčová slova: cashless payment service; payment instrument; payments; bank

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59054_khud00.pdf [1,65 MB]
Oponentura53761_flel00.pdf [545,12 kB]
Hodnocení vedoucího59054_scho02.pdf [696,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59054/podrobnosti